Hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra nước ngoài

Chủ trương đưa doanh nghiệp công nghệ số ra nước ngoài đã mở ra không gian mới, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu.